Global service for health Vietnam
Best suppliers from all over the world
Sản phẩm
71 sản phẩm
Grid Grid
BỘ KIST CHUẨN H.PYLORI
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ THAI NHANH IND
Canada | Canada
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH PHÁT KHÁNG THỂ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE - 2 VẠCH
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ SÔT XUẤT HUYẾT CHIKUGUNYA
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ THAI NHANH HCG ITP4002 TC40
InTec PRODUCTS, INC | 
0 VNĐ
TEST THỬ THAI NHANH HCG ITP4001 DS50
InTec PRODUCTS, INC | 
0 VNĐ
TEST THỬ THAI NHANH HCG ITP4001 TC40
InTec PRODUCTS, INC | 
0 VNĐ
TEST THỬ BỆNH LẬU (GONORRHOEAE)
ABON Biopharm  | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN CÚM A/B
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ SÔT XUẤT HUYẾT DENGUE
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN LAO
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH VIÊM GAN C - TIP1101 TC40
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ KHÁNG NGUYÊN SỐT RÉT CHỦNG P.F / P.V
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH HIV-1 / HIV-2 AB
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH HIV-1 / HIV-2 AB PLUS COMBO (3 LINE)
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN SỐT THƯƠNG HÀN DO TYPHOID
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ THAI NHANH HCG ITP4002 DS50
InTec PRODUCTS, INC | 
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH VIÊM GAN B - HBSAG COMBO RAPID TEST
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH VIÊM GAN C - HCV AB PLUS
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NHANH VIÊM GAN C - HCV AB COMBO
California Test Kits (CTK) Biotech Inc | Mỹ
0 VNĐ
TEST THỬ NGHIỆN AMP DẠNG QUE
InTec PRODUCTS, INC | 
0 VNĐ

Sản phẩm quan tâm nhất

An trĩ vương
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 14.000 đ
Cốm Cảm Xuyên Hương Yên Bái
Ypharco - Công y dược phẩm Yên Bái
Việt Nam | Giá: 100.000 đ
Omega3 soft gel
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 24.000 đ
Male Response
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 2.000.000 đ
Bảo xuân
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 25.000 đ
JEX
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 200.000 đ
 Happy Women
Prizer1
Việt Nam | Giá: 1.250.000 đ
0.26467 sec| 1541.25 kb