Global service for health Vietnam
Best suppliers from all over the world
Sản phẩm
4.549 sản phẩm
Grid Grid
Cimetidin 400 400mg
Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) | 
0 VNĐ
Cimetidin 300mg/2ml
Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) | 
0 VNĐ
Cimetidin 300mg
Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam
0 VNĐ
Cimetidin 300 300mg
Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PP.PHARCO) | 
0 VNĐ
Cimetidin
Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 | 
0 VNĐ
Cimet 400
Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam | 
0 VNĐ
Cimedine 300mg
Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 | 
0 VNĐ
Brumetidina 300
Medopharm | Ấn Độ
0 VNĐ
Binomete 200mg
Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa | 
0 VNĐ
Axocidine
Axon Drugs Private., Ltd | 
0 VNĐ
Apo-cimetidine 400mg
Apotex., Inc | 
0 VNĐ
Apo-cimetidine 300mg
Apotex., Inc | 
0 VNĐ
Abanax Tablets
XL Laboratories Pvt., Ltd | 
0 VNĐ
Cinalong
U.C.B. Japan Co., Ltd | 
0 VNĐ
Cimetidin stada 200mg
Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T | 
0 VNĐ
Apo chlorax
Apotex., Inc | 
0 VNĐ
Papaverin 40mg
Công ty cổ phần dược DANAPHA | Việt Nam
0 VNĐ
Fenbrat 300mg
Xí nghiệp Dược phẩm & Sinh học Y tế (MEBIPHAR) TP Hồ Chí Minh | 
0 VNĐ
Cimetidin stada 400mg
Công ty TNHH Dược phẩm M.S.T | 
0 VNĐ
Cimetidin MKP 300mg
Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar | 
0 VNĐ
Cimetidin 200mg/2ml
Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) | 
0 VNĐ
Bidipril
Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) | 
0 VNĐ
Vedicard 6,25mg
Công ty TNHH Dược phẩm OPV | 
0 VNĐ
Vedicard 3,125mg
Công ty TNHH Dược phẩm OPV | 
0 VNĐ
Vedicard 25 25mg
Công ty TNHH Dược phẩm OPV | 
0 VNĐ
V-Bloc
PT Kalbe Farma Tbk | 
0 VNĐ
Talliton
Egis Pharma., Ltd | 
0 VNĐ
Dilatrend
Roche S.P.A | 
0 VNĐ
Cavepia
Daewoong Pharm Co., Ltd | 
0 VNĐ
Carvidex 6,25
Dr. Reddys Laboratories., Ltd | 
0 VNĐ

Sản phẩm quan tâm nhất

An trĩ vương
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 14.000 đ
Cốm Cảm Xuyên Hương Yên Bái
Ypharco - Công y dược phẩm Yên Bái
Việt Nam | Giá: 100.000 đ
Omega3 soft gel
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 24.000 đ
Male Response
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 2.000.000 đ
Bảo xuân
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 25.000 đ
JEX
Beaufour ipsen
Việt Nam | Giá: 200.000 đ
 Happy Women
Prizer1
Việt Nam | Giá: 1.250.000 đ
0.54491 sec| 1525.039 kb